Untitled Document
พี่มักกล่าวกับเราถึงหัวใจสำคัญของ ideal Physics สถาบันที่เปิดสอนมากว่า 17 ปีและมีสาขามากกว่า 27 สาขาทั่วประเทศ
ซึ่งวันนี้พี่มักจะมาบอกเล่าเรื่องราวและตัวตน จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ - 26 ปี ideal Physics

“คนเก่งจะไม่เข้าใจคนโง่ แต่พี่คือคนโง่ พี่เลยรู้ว่าถ้าน้องมาเรียนแล้ว น้องจะโง่ตรงไหน เพราะพี่เคยโง่มาก่อน
นี่คือข้อได้เปรียบของพี่คนอื่นโอลิมปิกหมด
เขาไม่เข้าใจหรอกแต่พี่ไม่ใช่ ตรงนี้น้องเข้าใจแบบนี้ใช่ไหม น้องเข้าใจผิดเพราะพี่เคยเข้าใจผิดมาก่อน แต่คนฉลาดมันไม่เคยเข้าใจผิด
คนโง่ย่อมเข้าใจในคนโง่ คนฉลาดจะไปเข้าใจได้อย่างไรว่าเคยงงอันนี้”
จากประสบการณ์ของพี่มัก ที่รู้ว่าน้องไม่เข้าใจส่วนใด จึงทำให้อธิบายได้ตรงจุดที่น้องอยากรู้ จนเกิดเป็นแนวการสอนฟิสิกส์
ที่ต่างจากสถาบันอื่นๆ

“เวลาสอนพี่จะพูดทฤษฎีก่อน ว่าทั่วไปเขาพูดแบบนี้ เขาพูดภาษาฟิสิกส์ถามว่างงไหม? ถ้างง... งั้นมาฟังภาษาคน”
ด้วยการสอนที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เปลี่ยนมุมมองในการเรียนฟิสิกส์ มีอีกสิ่งหนึ่งที่ ideal Physics ให้ความสำคัญคือ
การเรียนแบบไม่เน้นจำสูตร

“สูตรเป็นเครื่องมือที่คนฉลาดใช้บอกคนโง่ แต่ถ้าเราไม่รู้ที่มามันก็จบ มันเป็นความเข้าใจฟิสิกส์ที่ผิด บางที่สอนให้ท่องสูตร
ideal เราก็ท่องนะ แต่เราท่องแบบไม่รู้ตัว เพราะเราเจอทุกวันอ่านหนังสือ ทุกวัน เราเลยไม่ต้องท่องเราเจอบ่อยๆ
มันจะเป็นความคุ้นเคย ฉะนั้นเวลาทำโจทย์ยากๆ ไม่ได้ ก็ Back to Basic กลับไปสู่ธรรมชาติ เวลาพี่จะให้เด็กจำอะไร
พี่จะลากไปสู่ธรรมชาติ เพราะฟิสิกส์ก็เป็นเหมือนกัน เวลาเข้าไปทำโจทย์เรื่องนี้สูตรเป็นไง เราก็นึกไปถึง Basic ก็คิดออก
ต่อให้ผ่านไป 20 ปี ก็ไม่ลืม”
จากเทคนิคการสอนที่ไม่เน้นการจำสูตร ยังมี อีกสิ่งที่พี่มักคอยสอนน้องๆ อยู่เสมอ นั่นก็คือ Tree Diagram
“Tree Diagram เป็นสิ่งที่ช่วยจัดกระบวนการทางความคิด เป็นแผนภาพที่ช่วยให้เห็นโครงสร้างของฟิสิกส์ทั้งหมด
โดยใช้หลักการจำเป็นรูปภาพ อัจฉริยะเขาจำด้วยรูปภาพ เอาความรู้มาร้อยเรียง และจัดหมวดหมู่เป็นรูปภาพ
แล้วมันจะมีเรื่องราวต่อไปเอง”
เรื่องราวต่างๆถูกถ่ายทอดออกมามากมาย รวมทั้ง ประสบการณ์ในอดีตของพี่มักที่ทำให้เราเข้าใจว่า ทำไม ideal Physics
จึงให้ความสำคัญกับเวลาเรียนมากเป็นพิเศษ

“พี่ค้นพบว่าไม่มีใครเรียนรอบเดียวแล้วรู้เรื่อง ideal Physics จึงให้เวลาเรียนมากกว่าถึง 1.7 เท่า
เพื่อให้น้องได้มีโอกาสทบทวนความรู้และเข้าใจมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พี่เคยได้ พี่เลยอยากให้เด็กทุกคนได้เหมือนกับที่พี่เคยได้”

ก่อนจบบทสนทนาพี่มักทิ้งท้ายกับพวกเราพร้อมรอยยิ้ม

“ฟิสิกส์อธิบายได้ทุกอย่าง ยกเว้น จิตใจนารี"X

ideal Physics

แนะนำสถาบัน

00:00/00:00
Share to Friends